Slijterij d'r bij voor een uitgebreide assortiment

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Slijterij d’r Bij is onderdeel van Hotel Parkzicht B.V.

Slijterij d'r Bij is een winkel gelegen in Veendam die gespecialiseerd is in de verkoop van een breed scala aan dranken, waaronder huis gebrouwen Bogdike bier, andere (speciaal) bieren, distillaten en wijnen. Naast deze dranken biedt de winkel ook een selectie aan cadeaus en geschenkverpakkingen. Het assortiment van de slijterij is zorgvuldig samengesteld en bevat zowel bekende merken als meer exclusieve en bijzondere producten. Of je nu op zoek bent naar een speciaal bier voor een feestje, een mooie fles whisky om cadeau te geven of een bijzondere wijn om te proeven, bij Slijterij d'r Bij vind je vast en zeker wat je zoekt. Tevens hebben wij een webshop waar u een aantal van onze producten online kunt bestellen.

Slijterij d’r Bij – Hotel Parkzicht BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Slijterij d’r Bij – Hotel Parkzicht BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Slijterij d’r Bij – Hotel Parkzicht BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Slijterij d’r Bij – Hotel Parkzicht BV heeft overzichten gemaakt waaruit blijkt welke Persoonsgegevens zij verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Uit het overzicht wordt duidelijk met welk doel wij de persoonsgegevens vastleggen en op grond waarvan. Ook maken wij duidelijk hoe lang wij de gegevens bewaren. De bewaartermijnen zijn bepaald op grond van de wet en / of vrijstellingsbesluit.

Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:    

Doelgroep

Persoonsgegevens

Doel

Grondslag

Bewaargegevens

Klanten

N.A.W.

Bestellingen

Overeenkomst

Duur van de overeenkomst

Klanten

Email adres

Nieuwsbrief

Toestemming

Duur van de toestemming

Klanten

N.A.W.

Bestelling webshop
Fiscale verplichtingen

Wet

7 jaar

Klanten

Betaalgegevens

Bestelling webshop

Overeenkomst

Duur van de overeenkomst

Bedrijven

N.A.W.

Factuur

Overeenkomst

7 jaar

Bedrijven

N.A.W.

Fiscale verplichting

Wet

7 jaar

Leveranciers

Emailadres en telefoonnummer

Versturen bestellingen

Overeenkomst

Duur van de toestemming

Leveranciers

Betaalgegevens

Betalingen

Overeenkomst

7 jaar

Leveranciers

Betaalgegevens

Fiscale verplichtingen

Wet

7 jaar

Vertegenwoordigers

Emailadres en telefoonnummer

Bestellingen en communicatie

Overeenkomst

Duur van de relatie

                                                          

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Slijterij d’r Bij – Hotel Parkzicht BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of is vereist of volgens een vrijstellingsbesluit.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wilt u contact met ons ten aanzien van uw rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens, maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is aan veranderingen onderhevig. Er kunnen wijzigingen komen in de aard van de gegevens die we verwerken, in het doel, of in de genomen beschermingsmaatregelen. Wij streven ernaar op de regels omtrent privacy aan te passen aan de meest actuele wettelijke bepalingen. Wij nodigen u uit om de privacyverklaring regelmatig opnieuw ter kennis te nemen.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens Slijterij d’r Bij

Hotel Parkzicht B.V.

Kvk Groningen 02310826 

Directie: Albert Weij

Museumplein 3
9641 AD Veendam
www.slijterijdrbij.nl
[email protected]
+31 (0)598 666800

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »